Zgotowaliśmy w Domu Marek niższe ceny

Zgotowaliśmy w Domu Marek niższe ceny

Zgotowaliśmy w Domu Marek niższe ceny

SZCZEGÓŁOWE ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

Akcja Promocyjna pod nazwą „Zgotowaliśmy w Domu Marek niższe ceny” (dalej jako „Akcja Promocyjna”) organizowana jest przez POLWELL Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000174805, NIP: 9671171532, REGON: 093144028, BDO: 000004260 o kapitale zakładowym w wysokości 8.000.000,00 PLN zwaną dalej „Organizatorem”.

Czas trwania Akcji Promocyjnej

Akcja Promocyjna prowadzona jest od 13.10.2021r . do 31.12.2021r ., jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów Towarów objętych Akcją Promocyjną (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

Towar promowany

Produkty kosmetyczne, a w szczególności artykuły fryzjerskie, wliczające się w ofertę sprzedaży Organizatora, dostępne na Platformie Fale Loki Koki pod adresem www.falelokikoki.pl, stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu znajdujące się tutaj: Załącznik 1 promocja zgotowaliśmy w Domu Marek niższe ceny

Nagroda

Możliwość nabycia dodatkowego, preferencyjnego rabatu, uprawniającego do skorzystania z upustu w wysokości 15% na zakupy Towaru promowanego,

po spełnieniu określonych warunków Akcji Promocyjnej.

Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej

Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla Klientów, będących Salonami Fryzjerskimi (dalej jako „Uczestnik”), którzy w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej spełnią łącznie poniższe warunki na zasadach określonych niniejszym Regulaminem:

  1. zakupią Towar promowany na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej z Organizatorem za pośrednictwem Platformy falelokikoki.pl;
  2. udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, Regulaminu ogólnych warunków promocji prowadzonych na Platformie internetowej falelokikoki.pl oraz Regulaminu Platformy Fale Loki Koki;

Zasady Akcji Promocyjnej

Przy zakupie dowolnego asortymentu spośród Towaru promowanego (wskazanego w pkt. 3), na całkowitą kwotę przekraczającą 300 złotych (brutto), Klient w momencie finalizacji zamówienia otrzymuje dodatkowy, preferencyjny rabat w wysokości 15%.

Dodatkowe informacje

  1. Akcja Promocyjna łączy się z innymi Akcjami Promocyjnymi Organizatora na falelokikoki.pl, z wyłączeniem rabatu wynikającego z obowiązujących danego Klienta indywidualnych warunków handlowych. W przypadku spełnienia warunków uprawniających do udziału w Akcji Promocyjnej oraz innych akcjach specjalnych, stosuje się promocję korzystniejszą dla Uczestnika. Uprawnień przysługujących z niniejszej Akcji Promocyjnej nie można przekazywać na rzecz osób trzecich.
  2. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego odwołania Akcji Promocyjnej.
  3. Szczegółowe Zasady Akcji Promocyjnej – „Zgotowaliśmy w Domu Marek niższe ceny” stanowią integralną część Ogólnych warunków promocji prowadzonych na Platformie Fale Loki Koki. Zobacz poniżej Ogólne warunki promocji (TUTAJ).