52 325 20 00

Fryzjerze, pamiętaj o tych zasadach, zanim otworzysz ponownie swój salon
Fryzjerze, pamiętaj o tych zasadach, zanim otworzysz ponownie swój salon

Fryzjerze, pamiętaj o tych zasadach, zanim otworzysz ponownie swój salon

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 18 maja fryzjerzy mogą powrócić do pracy. Aby tak się stało, salony fryzjerskie obowiązują konieczne do spełnienia warunki, wyznaczone przez Główny Inspektorat Sanitarny. Oto najważniejsze zasady.

 

Dla wspólnego bezpieczeństwa, według wytycznych GIS, miejsce pracy musi być zorganizowane tak, aby zachowany był dystans 1,5 m między stanowiskami. Jeśli to konieczne, należy zastosować również przepierzenia lub ekrany oddzielające. Jeden fryzjer może obsługiwać jednego klienta, posiadając do tego zestaw zdezynfekowanych narzędzi. Fryzjerzy zobowiązani są również do noszenia rękawiczek, maseczek i przyłbic oraz odzieży ochronnej. Ponadto, Ministerstwo Rozwoju z kolei, zaleca, aby każdy dzień pracy rozpocząć od pomiaru temperatury pracowników, zanim przystąpią oni do pracy. Po skończonej wizycie fryzjer powinien niezwłocznie zdezynfekować stanowisko pracy oraz narzędzia, których użył, zanim przyjmie kolejnego klienta.

 

Dla klientów zaś, najważniejszą zmianą jest m.in. sposób umawiania się. Możliwy jest on wyłącznie przez telefon bądź za pośrednictwem internetu. W salonie nie będzie można już skorzystać z poczekalni, a klienci będą zobowiązani do utrzymania odległości 1,5 m od pozostałych osób znajdujących się w salonie, noszenia maseczki oraz jednorazowych rękawic. Płatność za usługę zaś odbywać się będzie jedynie bezdotykowo.

 

Poniżej przedstawiamy infografikę, która w prosty sposób prezentuje najważniejsze wytyczne obowiązujące salony fryzjerskie. Wystarczy ją wydrukować i powiesić w widocznym miejscu w salonie.

 

Infografika zasady bezpieczeństwa

 

 

Szczegółowe informacje odnośnie planu higieny (link to: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/plan-higieny-dla-salon%C3%B3w-fryzjerskich.pdf) oraz procedury (link to: https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/salon-kosmetyczny-fryzjerski-solarium-wymogi/) można znaleźć na oficjalnych stronach GIS.

Facebook20
Google+20
https://falelokikoki.pl/aktualnosci/fryzjerze-pamietaj-o-tych-zasadach-zanim-otworzysz-swoj-salon">
Twitter20
email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail